Prerje te ndryshme me Plazem

Prerje Llamarine me Plazem duke i dhene formen dhe duke Pikturuar ne te, te gjithe format qe klienti kerkon.


Ne oficinen e Kruci Konstruksion Metali perpunohet me makinerite dhe metodat me bashkohore. Nje nder to eshte Plazma. Plazma eshte nje makineri e cila pret llamarina sipas formes se deshiruar duke i dhene si model nje vizatim te paraperpunuar ne kompjuter dhe ajo(Plazma) do ta pres ate sic eshte vizatuar ne kompjuter. 

Plazma ne oficinen tone pret llamarina dhe hekur me spresor  deri ne 15 mm, duke mundesuar qe te pritet nje diapazon i gjere tipesh llamariansh.

Me siper keni disa nga punimet e bera ne oficinen tone duke perdorur plazmen.
Per cdo informacion mund te na kontaktoni numerin dhe email te cilet mund ti gjeni ne : http://www.krucikonstruksion.al/kontakt


  Shperndaje