Konstruksione Metalike

Konstruksione Metalike. Kemi kapacitet ti kryejm te gjitha fazat e punëve në lidhje me konstruksionet metalike, sic janë: Projektimi, Ndërtimi, dhe Mbikqyrja. Punojme : Porta metalike te madhesive dhe modeleve te ndryshme. Kanxhella dhe rrethime etj.

Kapanon Industrial Montenegro

Kapanon Industrial Montenegro